5 yếu tố quan trọng của GMP

0
409

5 YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA GMP

GMP (Good Manufacturing Pratice) – Tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt áp dụng để quản lý sản xuất trong các ngành: dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm…

GMP là một phần của hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo kiểm soát các điều kiện về nhà xưởng (cơ sở hạ tầng), điều kiện con người và kiểm soát các quá trình sản xuất để đạt những tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh cung cấp cho người tiêu dùng loại bỏ những nguy cơ nhiễm chéo và lẫn lộn.

Lợi ích mà GMP mang lại là tạo phương thức quản lý chất lượng khoa học, hệ thống và đầy đủ, giảm các sự cố, rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

5 YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA GMP

  • Yếu tố nhân sự:

Yếu tố nhân sự đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong các yếu tố của tiêu chuẩn GMP, theo đó đội ngũ kỹ sư, cán bộ nhân viên cần được xây dựng đúng chuẩn mực, các vị trí làm việc phù hợp với trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản về chuyên môn, xây dựng quy định về kiểm tra sức khỏe, trí lực, thị lực,…

Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân.

  • Yếu tố nhà xưởng, thiết bị máy móc

– Đối với một nhà xưởng để đạt được tiêu chuẩn GMP cần phải đáp ứng được các tiêu chí thiết kế nhà xưởng, phòng sạch. Ngoài ra, các thiết bị máy móc bên trong nhà xưởng cũng cần được kiểm tra tuân thủ theo quy định của tiêu chuẩn nhà xưởng đạt GMP.

  • Yếu tố vệ sinh nhà xưởng, môi trường

Bên cạnh việc xây dựng nhà xưởng, phòng sạch, đội ngũ cán bộ nhân viên của nhà máy. Yếu tố vệ sinh nhà xưởng, môi trường chính là việc xử lý nước dùng để sản xuất, xử lý nước thải, xử lý sản phẩm phụ và rác thải, bảo quản hóa chất nguy hiểm, kiểm soát sinh vật gây hại, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nhà xưởng.

  • Yếu tố về quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất khép kín, cần xây dựng các quy định về phương pháp chế biến, thủ tục và hướng dẫn công việc cụ thể và các tiêu chuẩn về nguyên liệu, sản phẩm, công thức pha chế và các biện pháp kiểm tra, giám sát.