Nhà máy đạt chuẩn GMP

0
109
nhà máy, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP

NHÀ MÁY ĐẠT CHUẨN GMP

Hình ảnh nhà máy và dây chuyền sản xuất mỹ phẩm theo tiêu chuẩn GMP.

Buồng thổi khí
Buồng thổi khí
Phòng thí nghiệm
Phòng thí nghiệm
Phòng nguyên liệu đầu vào
Phòng nguyên liệu đầu vào
Quy trình làm mỹ phẩm
Quy trình làm mỹ phẩm
Sấy khô chai lọ mỹ phẩm
Sấy khô chai lọ mỹ phẩm
Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm theo tiêu chuẩn GMP
Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm theo tiêu chuẩn GMP
Đóng gói sản phẩm cấp 1
Đóng gói sản phẩm cấp 1
Đóng gói sản phẩm cấp 2
Đóng gói sản phẩm cấp 2
Co màng sản phẩm
Co màng sản phẩm
Mỹ phẩm thành phẩm
Mỹ phẩm thành phẩm

 

Nguồn: nhà máy mỹ phẩm theo tiêu chuẩn gmp